Books

Bisque Ware

Potclays

Found items: 6

Oxidizing St Thomas
Stock Code: 1102

Oxidizing St Thomas

Firing Range: 1140-1285°C

Sizes
Stock
Price
12.5kg
113
£12.06
White St Thomas
Stock Code: 1106

White St Thomas

Firing Range: 1160-1300°C

94 in stock
£15.49 (Ex VAT)
Flecked Stoneware
Stock Code: 1109

Flecked Stoneware

Firing Range: 1160-1290°C

4 in stock
£20.80 (Ex VAT)
S/W Throwing Body

S/W Throwing Body

Firing Range: 1160-1290°C

16 in stock
£18.55 (Ex VAT)
Craft Crank
Stock Code: 1114

Craft Crank

Firing Range: 1170-1300°C

167 in stock
£17.20 (Ex VAT)
HF Porcelain
Stock Code: 1149

HF Porcelain

Firing Range: 1220-1295°C

Temporarily out of stock
£19.92 (Ex VAT)

Found items: 6