Books

Bisque Ware

Potclays

Found items: 6

Oxidising St Thomas
Stock Code: 1102

Oxidising St Thomas

Firing Range: 1140-1285°C

Sizes
Stock
Price
12.5kg
53
£11.50
White St Thomas
Stock Code: 1106

White St Thomas

Firing Range: 1160-1300°C

61 in stock
£16.53 (Ex VAT)
Flecked S/W
Stock Code: 1109

Flecked S/W

Firing Range: 1160-1290°C

Temporarily out of stock
£18.30 (Ex VAT)
Craft Crank
Stock Code: 1114

Craft Crank

Firing Range: 1170-1300°C

58 in stock
£15.00 (Ex VAT)
HF
Stock Code: 1149

HF

Firing Range: 1220-1295°C

Temporarily out of stock
£23.76 (Ex VAT)
Original Raku
Stock Code: 1154

Original Raku

Firing Range: 900-1300°C

Temporarily out of stock
£10.63 (Ex VAT)

Found items: 6